Thuyết âm mưu

Thuyết âm mưu (tiếng Anh: conspiracy theory) hay thuyết ngờ vực là cách lý giải những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội theo hướng gán cho chúng những âm mưu bí mật của các thế lực ngầm đứng đằng sau. Liệu rằng thuyết âm mưu chỉ là đồn đoán hay là những điều có thật, hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời…