Người ngoài hành tinh – UFO

Người ngoài hành tinh có thật hay không? Người ngoài hành tinh đến từ đâu, có những bằng chứng gì về người ngoài hành tinh, Bí ẩn về Khu vực 51 và những chiếc máy bay ‘kỳ quặc’,v.v…? Chuyên mục này sẽ giúp bạn cập nhật những thông tin mới nhất về người ngoài hành tinh alien UFO